Försvarsindustri

Khimaira har lång erfarenhet av att tillverka säten för försvarsindustrin. Vi har levererat tusentals säten för bepansrade fordon samt för militärbåtar och -skepp. Khimaira erbjuder färdiga produkter för försvarsindustrins varierande sätesbehov, men vi designar och specialtillverkar individuella produkter i samarbete med kunden vid behov.

Vi känner till försvarsindustrins behov och de hårda kvalitetskraven orsakade av utmanande arbetsomgivningar. Vi levererar de nödvändiga dokumenten med produkterna och projekten och utför APQP- och PPAP-procedurer enligt kundens behov.

Bland våra kunder finns Patria, Marine Alutech, Millog, Laivatyösähkö, Finlands Försvarsmakt och många andra internationella kunder.

Kundkommentarer

Marine Alutech

Försvars- och arbetsbåtstillverkning

www.marinealutech.com

Vi har samarbetat med Khimaira i några år inom tillverkning av stommar, stoppning och sätesklädsel för passagerarsäten i våra elbussar. Vi och våra kunder kräver att sätena uppfyller allmänna säkerhetskrav och att de är bekväma och lätta. Karaktären av våra projekt kräver att våra samarbetspartner är flexibla, till exempel då det gäller att leverera små partier vid varierande tidpunkter. Detta har fungerat utmärkt med Khimaira. Produkterna har alltid uppfyllt kvalitetskraven och leveranserna har anlänt i tid.